Lekker zacht!

In mijn dagelijkse praktijk heb ik veel te maken met veranderingen in organisaties.

Vaak worden die in gang gezet door projecten waar ik -en mijn collega’s- aan werken. Maar ook daarbuiten zijn er vele vormen van beweging.

Zo ben ik thuis bezig mij minder afhankelijk te maken van de traditionele energielevering. Een zonneboiler had ik al een tijdje, maar nu liggen er ook 16 zonnepanelen op m’n dak en schuur. Het helpt dat mijn dochter zich bezighoudt met de energietransitie en mij wijst op de feiten - en mijn eigen verantwoordelijkheid. Wat ik bijvoorbeeld van haar leer is dat windenergie al z’n beste tijd gehad heeft, waardoor inzet op andere duurzame bronnen zoals zon, algen en waterkracht meer voor de hand lijkt te liggen. Zo zie je dat zelfs bínnen een beweging verschuivingen van inzicht en perspectief optreden.

Bij organisaties is dat niet anders. Nieuwe ideeën en voortschrijdend inzicht zorgen voor een bijna onophoudelijke verandering en beweging. De rode draad voor mij is dat -ondanks alle aanleidingen- veranderingen niet vanzelf gaan. Niet als het gaat om energie, noch als het gaat om veranderingen in organisaties.

Ingebakken gewoontes en reeds ingeslagen wegen zijn vaak hardnekkig en daarmee lastig om te buigen. Verandering brengt onzekerheid en weerstand ligt daarom logisch op de loer. Voor je het weet zit je in een oneindige discussie over waarom de verandering ook al weer moet - of juist níet moet.

Daarom vind ik dat je in opdrachten altijd op zoek moet gaan naar de reden van de verandering. Waar doe je het voor, wat levert het uiteindelijk op? In veel gevallen voert de technische realisatie van het project de boventoon en blijft de reden voor verandering onderbelicht. Het is juist die reden die inspireert en motiveert om die ‘lastige’ veranderingen door te voeren.

Het nut van deze ‘zachte’ benadering wordt niet altijd ingezien. Hup, even de implementatie regelen en de rest volgt vanzelf, lijkt dan het credo. Naar mijn mening ligt hier een grote verantwoordelijkheid voor opdrachtgevers: communiceer de reden steeds opnieuw en inspireer je projectteams en collega’s door hen hierin mee te nemen.
Niet de projectresultaten zijn het doel, niet de verandering is het doel. Maar ze zijn nodig om iets ‘groters’ te bereiken. Zoals in mijn geval: ik wil een steentje bijdragen aan het milieu en ‘schone’ energie gebruiken.

Ik ben benieuwd hoe jullie omgaan met de weerstand om te veranderen en aankijken tegen mijn pleidooi voor de zachte benadering.