De Jutters

Ans Hamelink, manager HR
“We wilden onze administratieve werkprocessen optimaliseren en onze automatisering verder ontwikkelen en implementeren. Key Groep stroopte direct de mouwen op om het projectplan, de begroting en leveranciersafspraken te concretiseren. Hierbij namen ze ook alle gebruikers mee. Door de goede voorbereiding kreeg onze stuurgroep hapklare brokken en kon deze zich concentreren op het sturen op hoofdlijnen. Key Groep had veel aandacht voor communicatie en afstemming van verwachtingen. De projectdoelen? Die hebben we ruimschoots gehaald! Ik vond de samenwerking plezierig én waardevol.”