Blog

De zorg anders organiseren met Value Based Health Care

Lees meer

Een goede implementatie: zo doe je dat

Lees meer

Een nieuwe manier van samenwerken tussen onderwijs en jeugdhulp, datagedreven werken biedt kansen!

Lees meer

Dit is waarom we doen wat we doen

Lees meer

Uitdagend maar waardevol: een intersectoraal team met gezamenlijke verantwoordelijk

Lees meer

Een succesvol voorbeeld van sturen op zorgwaarde: Oak Street Health

Lees meer

Een lichtpuntje in de jeugdzorg: beschikkingsvrije Jeugdzorg

Lees meer

Waarom kennisdeling bijdraagt aan betere zorg?

Lees meer

De zorgwaarde in de jeugdketen verhogen: de bekostigingssystematiek een obstakel?

Lees meer

De houdbaarheid van het zorgstelsel binnen de VVT: een uitdaging voor de sector of een maatschappelijk probleem?

Lees meer

Het geldlek in de jeugdzorg: Upcoding?

Lees meer

Waardevolle zorg, dé oplossing in de jeugdzorg!

Lees meer

Zijn dít de 8 factoren die leiden tot een succesvolle fusie of samenwerking?

Lees meer

Tekort in de jeugdhulp? Investeren is de oplossing!

Lees meer

Schiet het kabinet met het aankomende wetsvoorstel van loondispensatie in de participatiewet zijn doel voorbij?

Lees meer

Op zoek naar het ei van Columbus. Grip op verwijzingen in het jeugddomein?

Lees meer

#ikzorg voor de toekomst van de thuiszorg

Lees meer

Is goede zorg én goed onderwijs voor leerlingen met een complexe zorgvraag mogelijk?

Lees meer

Werkt marktwerking ‘slechte’ samenwerking in de hand?

Lees meer

Ondersteuningsbehoefte in het onderwijs; gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden en jeugdhulp gezamenlijk aan zet!

Lees meer