Case

Organiseren van een CJG voor twee samenwerkende gemeenten

Binnen gemeenten heeft het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) sinds de transitie van de jeugdhulp in veel gevallen een prominente rol gekregen. Zij zijn onder mandaat van de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van alle hulp voor kinderen, jongeren en hun opvoeders. Voor deze belangrijke en veelomvattende taak is het van cruciaal belang dat medewerkers kunnen leunen op een stevige organisatie. Maar hoe organiseer je dit optimaal, zeker wanneer twee gemeenten hierin nauw willen samenwerken? Met dit vraagstuk zijn we voor twee gemeenten aan de slag gegaan en hebben we samen met hen een slagvaardig CJG kunnen realiseren.

 

Een passende organisatievorm

Beide gemeenten spraken de wens uit tot doorontwikkeling van het CJG. Hierbij stond het kunnen borgen van continuïteit van zorg en hulp bovenaan de prioriteitenlijst. Daarnaast was er de verwachting dat het huidige CJG efficiënter georganiseerd kon worden, met zowel kwalitatief voordeel voor de jeugdigen als financieel voordeel voor de gemeenten. Wij hebben eerst in opdracht van beide gemeenten een advies uitgebracht over de meest optimale organisatievorm voor het CJG. Door een gedegen stakeholderanalyse uit te voeren over de wensen en voorkeuren, konden we een waarde toekennen aan de mogelijke organisatievormen. Door deze waarde vervolgens af te zetten tegen de impact voor het CJG van een verandering van hun organisatievorm, kon de best passende organisatievorm bepaald worden. Dit heeft geresulteerd in een zgn. Gemeenschappelijke Regeling (GR) in de vorm van een BVO (bedrijsfvoeringsorganisatie).

 

Het idee is er, en dan doen

Om een organisatievorm succesvol te implementeren is gedegen projectmanagement vereist. Op verschillende vlakken dienen zaken geregeld te worden (organisatorisch, facilitair, juridisch, personeel, financieel, ICT) voor het CJG. Doordat er twee gemeenten (en zeven samenwerkingspartners) betrokken waren, hadden we ook te maken met een complex besluitvormingsproces. Binnen het project, en samen met beide gemeente, heeft Key Groep een GR weten overeen te komen, een gefundeerde begroting weten op te stellen, waarna vervolgens een solide en stabiele BVO is opgezet waarbij alle CJG-werkzaamheden onder de vlag van deze organisatievorm worden uitgevoerd. De medewerkers zijn overgegaan naar de nieuwe organisatievorm waarbij hun arbeidsvoorwaarden behouden zijn gebleven.