Case

Dankzij audit een goedkeurende controleverklaring

Voor een goedkeurende controleverklaring moeten gemeenten hun zaken op orde hebben. Zijn dossiers bijvoorbeeld compleet? En zijn alle procesbeschrijvingen nog wel actueel? Met een audit financiële rechtmatigheid sociaal domein laten gemeenten dit soort processen controleren.

 

Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet – ook voor het financiële gedeelte.

 

Dossiers moeten compleet zijn

Belangrijk is dat elke declaratie uniek is, en dat de gedeclareerde zorg overeenkomt met de indicatie. Volgens het afgesproken tarief, binnen de toegewezen periode en met het juiste volume. Ook moeten dossiers compleet zijn: mét gezinsplan, ondersteuningsplan, arrangement en/of beschikking.

 

Interne audit financiële rechtmatigheid
Een grote gemeente klopte bij ons aan voor een interne audit financiële rechtmatigheid sociaal domein. Doel: goed voorbereiden op de komst van de accountant én inzicht krijgen in verbetermogelijkheden. Objectief en steekproefsgewijs toetsten wij talloze dossiers. Ook keken we of procesbeschrijvingen nog actueel waren. En of alle risico’s en beheersmaatregelen waren beschreven.

 

Kort en bondig resultaat
Het resultaat was kort en bondig: de gemeente zag direct hoe ze ervoor stond. Door onze kennis van de interne administratieve processen én de zorg- en welzijnssector bieden wij niet alleen inzicht in de afwijkingen, maar helpen wij ook interne processen te verbeteren. De gemeente kon zo eventuele fouten vroeg signaleren en proactief oppakken. Kortom, Key Groep hielp een goedkeurende controleverklaring te behalen.