Case

De registratie van artsen op orde houden met behulp van een leermanagementsysteem

Nadat duidelijk was dat een maatschap haar verantwoordelijkheid voor het correct registreren van de vereiste bevoegdheden van het medisch personeel onvoldoende kon nemen, moest er actie worden ondernomen. De vraag die zij ons stelden: welke scenario’s zijn denkbaar en wat is de impact van deze scenario’s?

 

Een maatschap is een zelfstandig medisch specialistisch bedrijf van waaruit artsen en ander medisch personeel werken bij bijvoorbeeld een ziekenhuis. Zowel het ziekenhuis als de maatschap hebben belang bij de volledige en juiste registratie van diploma’s en bevoegdheden én bij een leermanagementomgeving voor het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling (e-learning). Zo’n registratie helpt om verantwoording af te kunnen leggen.

 

Wie is verantwoordelijk?

Het ziekenhuis is als zorgverlener verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg die zij levert. Het inzetten van bevoegd en bekwaam personeel is daar uiteraard onderdeel van. Het is echter de verantwoordelijkheid van de maatschap om medisch personeel te leveren met de juiste kwalificaties en toe te zien op hun professionele ontwikkeling. Door de afhankelijkheid van het registratiesysteem van het ziekenhuis, bleek het voor de maatschap vrijwel onmogelijk haar verantwoordelijkheid op dit vlak te nemen.

 

Scenario’s voor de toekomst

Wij hebben vijf scenario’s in beeld gebracht. Deze scenario’s hadden betrekking op het creëren van een situatie, waarbij een koppeling of uitwisseling van gegevens mogelijk zou worden tussen het ziekenhuis en de maatschap. De impact van ieder scenario werd zorgvuldig afgewogen. Inmiddels heeft de maatschap haar keuze gemaakt en gaan we samen met hen aan de slag om een zelfstandige leermanagementomgeving voor de maatschap te realiseren. Dit scenario borgt dat de maatschap naast de verplichte registratie vooral kan inzetten op de ontwikkeling van hun eigen personeel, waarbij er zo min mogelijk afhankelijkheid bestaat van de systemen van het ziekenhuis en de uitwisseling van gegevens tot een minimum beperkt wordt.