Case

Een gemeente helpen het vrij toegankelijke veld verder te ontwikkelen

Binnen vele gemeenten in Nederland is er veel georganiseerd rondom het gezin en de jeugdigen. Waardevolle initiatieven, hulp en ondersteuning op school, maar ook in de wijk. Dit draagt bij aan preventie, maar is soms ook al passend als oplossing voor een hulpvraag. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de organisatie van jeugdhulp en toegang tot specialistische Jeugdhulp. Het is een complex landschap waar veel verschillende partijen bij betrokken zijn. De jeugdige is erbij gebaat om eenduidige ondersteuning te krijgen. Voor de gemeente ligt er daarom de taak: schep duidelijke kaders en definities, onder andere tussen vrij toegankelijke en niet-vrij toegankelijke jeugdhulp. Voor een gemeente zijn we aan de slag gegaan met deze vraag.

 

Duidelijke kaders

Uit eerder onderzoek dat Key Groep heeft uitgevoerd binnen een jeugdhulpregio bleek dat er overlap is in het lokaal en regionaal ingekochte jeugdhulp-aanbod. Het onderscheid is niet altijd duidelijk, mede door het gebrek aan duidelijke definities van het aanbod binnen de eerstelijns jeugdhulp. Gebruik makend van bestaande (online) documenten en rapporten van bestaande definities en criteria betreffende het onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijns jeugdhulp, heeft Key Groep ondersteund bij het opstellen van eigen definities voor de gemeente. Dit resulteerde in een inhoudelijke beschrijving (“wat”) van het voorliggend veld en niet-vrij toegankelijk aanbod en tevens een duidelijk afwegingskader (“hoe”) van de problematiek van de jeugdige op aard (o.b.v. CAP-J methodiek van het NJi) en ernst (o.b.v. STEP methodiek van het NJi) voor de inzet (en eventuele op- en afschaling) van jeugdhulp vanuit vrij toegankelijk of niet-vrij toegankelijke veld.

 

Borgen van inzicht en voortgang

Om zeker te weten dat de definities aansluiten bij de jeugdigen en het aanbod binnen de gemeente heeft Key Groep meegedacht met het inzichtelijk krijgen van de jeugdigen in de gemeente, welke hulp of ondersteuning zij gebruiken en welke cliëntroutes zij hiervoor doorlopen. Op basis van de huidige rapportage en registratie in het voorliggend veld was dit niet mogelijk. Samen met de gemeente hebben we daarom kaders opgesteld om data op een vergelijkbare en eenduidige manier uit te vragen. Dit leverde twee resultaten op: een advies voor het structureel verzamelen van data binnen de algemene voorzieningen en vrij toegankelijke jeugdhulp binnen de gemeente en een uitvraag-format voor de dataverzameling. Deze onderdelen dienden als basis voor het gesprek wat de gemeente aanging met zijn aanbieders in het voorliggende veld. Cruciaal, want succesvolle implementatie van uniforme dataregistratie en -verzameling hangt sterk samen met de mogelijkheden/haalbaarheid in de praktijk.

 

Benieuwd naar het afwegingskader en/of het uitvraag-format? Neem gerust contact op; wij denken graag met u mee of deze ook voor uw gemeente van pas kan komen!