Case

Effectenonderzoek maatschappelijke kosten en baten

Eén van de algemene voorzieningen in het kader van de Wmo binnen de Gemeente Papendrecht is een ontmoetingscentrum voor inwoners met (beginnende) dementie of geheugenklachten en hun mantelzorgers. Het Odensehuis. Zij heeft als missie thuiswonende mensen met geheugenklachten of (beginnende) dementie, hun mantelzorgers, familie en vrienden de mogelijkheid te bieden de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

De gemeente Papendrecht heeft Key Groep gevraagd een effectenonderzoek uit te voeren naar de maatschappelijke kosten en baten van het Odensehuis, zowel kwalitatief als financieel. We zijn aan de slag gegaan met de vraag: “Welke opbrengst genereert Odensehuis Papendrecht voor thuiswonende mensen met geheugenklachten of (beginnende) dementie, hun mantelzorgers en voor de gemeente Papendrecht, en hoe verhoudt deze opbrengst zich tot de kosten?”.

 

Bekijk hier de resultaten in onze infographic: Effectenrapportage Odensehuis infographic