Case

Evaluatie transformatieopgaven

Passendere jeugdhulp bieden aan alle jeugdigen in de regio Brabant Noordoost; een evenwichtiger zorglandschap realiseren waarin meer jeugdhulp zonder verblijf en gezinsgerichte pleegzorg beschikbaar is én een structurele omslag maken om binnen het beschikbare budget de juiste jeugdhulp aan te kunnen bieden. Voorkomen dat jongeren ‘uit huis’ moeten worden geplaatst voor behandeling of begeleiding, maar zorgen dat ze thuis (of zo thuis als mogelijk) de juiste hulp krijgen aangeboden. Dat zijn de doelen van de transformatieopgaven waarvoor gemeenten en zorgaanbieders samen projecten zijn gestart en waarin het verhogen van de zorgwaarde (beter passende zorg voor iedere cliënt en tegen zo laag mogelijke kosten per cliënt) centraal stond. Wij kregen de opdracht om de transformatieopgaven van de Regio Brabant Noordoost op bovenstaande doelen te evalueren.

 

De evaluatie was zeer positief, de zorgwaarde bleek flink te zijn verhoogd. Met multidisciplinaire teams met een gedeelde caseload, direct en -zonder beschikking- inzetbaar flexibel aanbod van hulp, meer plaatsen en differentiatie in gezinshuizen en trainingshuizen, nieuw ontwikkeld aanbod MST en – zonder beschikking – Wrap Around Care in de pleegzorg. De betrokken zorgaanbieders zijn erin geslaagd structureel de zorg voor deze jongeren sterk te verbeteren.

 

Een moeilijk project met veel stakeholders, maar wat uiteindelijk een enorm succes bleek te zijn!