Case

Functiehuis Zorg, Services en Welzijn

Als Key Groep zijn we betrokken bij de oprichting van één functiehuis voor Zorg, Services en Welzijn bij een grote zorgaanbieder. Op basis van een nieuw concept raamwerk van het functiehuis is allereerst een impactanalyse opgesteld. Daarbij zijn vraagstukken op de snijvlakken tot gedragen oplossingen gebracht. Met behulp van een slagvaardige projectorganisatie is het nieuwe functiehuis verder uitgewerkt. Door klankbordgroepsessies rondom de nieuwe functiebeschrijvingen met de zorgprofessionals te organiseren, borgen we dat zij optimaal worden betrokken bij de verandering en de implementatie (conform CAO VVT).