Case

Functiehuis Zorg, Services en Welzijn

Als Key Groep zijn we betrokken bij de oprichting van één functiehuis voor Zorg, Services en Welzijn bij een grote zorgaanbieder. Op basis van het nieuwe concept raamwerk van het functiehuis zijn wij gestart met de begeleiding van de analysefase waarin de impactanalyses en business cases worden opgesteld. We begeleiden de vraagstukken op de snijvlakken tot gedragen oplossingen, bieden structuur middels projectmanagement en borgen vanaf dag één dat de juiste personen worden betrokken bij de verandering en de implementatie.