Case

Fusie van twee thuiszorg organisaties

Voor meerdere opdrachtgevers hebben we de juridische, administratieve én organisatorische fusie van de thuiszorg mogen begeleiden. Daarbij zijn de formele procedures (afstemming met de medezeggenschap) doorlopen, productie afspraken gemaakt met de financiers, de medewerkers betrokken middels o.a. een klankbordgroep en zijn ook alle cliënten geïnformeerd. Tevens zijn de optimale -gezamenlijke- administratieve processen (en systemen) ingericht, waardoor ook de teams eenvoudiger konden integreren. Er zijn vele bedrijfsmatige én menselijke aspecten aan een fusie en wij hebben inmiddels ruime ervaring in het in goede banen leiden van een dergelijk traject.

We hebben onze tips voor een succesvolle fusie vormgegeven in een infographic. Deze is te vinden onder publicaties.