Case

Kwalitatief onderzoek naar jeugdteams

Met de transitie binnen het sociaal domein in 2015 zijn gemeenten nu verantwoordelijk voor jeugdzorg. Elke gemeente is vrij om deze naar eigen inzicht te organiseren. Resultaat: verschillende inrichtingen en positioneringen van jeugdteams. Tijd voor een kwalitatief onderzoek.

 

We hebben interviews bij meer dan twintig gemeenten gehouden. Van elk interview hebben we een transcript gemaakt en deze hebben we gecodeerd om een kwalitatieve analyse uit te voeren. Bij de vraag hoe gemeenten jeugdteams hebben vormgegeven, lag onze focus op samenstelling, taken, mandaat en bereikbaarheid. Bij positionering keken we naar het soort dienstverband van jeugdprofessionals en de juridische status van jeugdteams.

 

Doorontwikkeling van jeugdteams in kaart
Niet alleen onderzochten we de huidige situatie, ook keken we naar de toekomst. Zo brachten we in kaart wat gemeenten verwachten
van de doorontwikkeling van jeugdteams. Veranderen deze teams de komende jaren nog veel? En denken gemeenten na over een integrale toegang tot het sociaal domein? Ons kwalitatieve onderzoek heeft veel inzicht opgeleverd in de huidige inrichting en positionering van de jeugdteams, de doorontwikkeling en knelpunten na de transitie. Het onderzoek is gepubliceerd en gedeeld met alle betrokken gemeenten. Zo kunnen zij hun eigen aanpak vergelijken met die van anderen gemeenten.