Case

Integrale toegang tot het sociaal domein

Nieuwe taken en verantwoordelijkheden door de transitie en nu de transformatie in het sociaal domein. Hoe geven gemeenten die vorm? En hoe zetten ze zo’n verandering gecontroleerd in? Met deze vragen gingen wij samen met een ambitieuze gemeente aan de slag.

 

Door met allerlei belanghebbenden gesprekken en brainstormsessies te organiseren, kwamen we tot de kern van wat de gemeente met de transformatie wilde: een integrale toegang tot het sociaal domein.

 

Pamflet als basis
We schreven een pamflet. Met daarin de visie van de gemeente en hoe een integrale toegang er dan uitziet. Dit pamflet werd de fundering van het project. In werkgroepen werkten we concrete opdrachten uit. Als projectbegeleiders bewaakten we altijd de samenhang. Dankzij
alle voorbereidingen en een implementatie- en monitoringsplan, kon de verandering gecontroleerd worden ingezet.

 

Alle neuzen dezelfde kant op
Door tijd te nemen en zorgvuldig voor te bereiden, blijven alle neuzen dezelfde kant op staan. En door samen met professionals, beleidsmedewerkers en management aan de integrale toegang te werken, ontstond draagvlak. Met een domein-overstijgende vraagverkenning kunnen professionals nu snel tot de kern van de hulpvraag komen.

 

Juiste hulp voorop
In de toegang is geen onderscheid meer tussen wetten, maar stellen alle professionals de juiste expertise en hulp voorop. Kortom, integraal en de vraag centraal.