Case

Invoering van de landelijke declaratieregels WMO

Een regionaal samenwerkingsverband van 9 gemeenten en meer dan honderd zorgaanbieders stappen over op de landelijke standaard voor de declaraties van Wmo. Maar hoe begeleid je nu zo’n grote verandering? En hoe geef je vorm aan het nieuwe proces?

 

Het nieuwe, landelijke declaratiesysteem heet iWmo. Doel: eenduidiger communiceren tussen zorgaanbieders en gemeenten. En: zorgen voor minder administratieve lasten.

 

Gezamenlijke aanpak
Bij elke gemeente wezen we een vertegenwoordiger aan. En natuurlijk betrokken we bij dit traject ook intensief alle zorgaanbieders. Onze taak: ervoor zorgen dat gemeenten én zorgaanbieders zich houden aan de implementatie. Door structurele overlegmomenten in te lassen, die we op inhoud voorbereidden, hadden we steeds een nauwkeurig beeld van de voortgang. Samen met dit team wisten we alle gemeenten en zorgaanbieders mee te krijgen in de ambitie om in korte tijd over te stappen op het landelijke declaratieverkeer.

 

Eenduidigheid
De aanpak was zorgvuldig. Ook stuurden we gemeenten en zorgaanbieders bij waar nodig. Door deze zorgvuldige en gestructureerde manier van werken hebben we binnen de gestelde tijd het vernieuwde declaratieproces geïmplementeerd. Hierdoor is sprake van eenduidigheid én efficiency.