Case

Jeugdhulp in het onderwijs

Het afgelopen jaar zijn veel gemeenten – in samenwerking met het onderwijs – gestart met het beter en slimmer organiseren van jeugdhulp in het (speciaal) onderwijs. Betere, integrale hulp is het doel, naast het feit dat de kosten omlaag moeten. Dit is een complex vraagstuk, mede vanwege de wettelijke kaders. Het grijze gebied tussen de Wet Passend Onderwijs en de activiteiten in het kader van de Jeugdwet is hier één van de voorbeelden van. Hoe kun je voor kinderen de beste en meest efficiënte hulp op school organiseren? En dit samen met de verschillende betrokken partners. Met dit vraagstuk zijn we voor drie gemeenten en samen met twee samenwerkingsverbanden aan de slag gegaan voor het speciaal onderwijs en praktijkscholen. Het moet resulteren in Onderwijs-Jeugdhulp arrangementen, passende hulp voor kinderen met een ondersteuningsvraag op school.

 

Welke hulp is er nodig op school?

Vanaf de start was duidelijk dat de huidige organisatie van ondersteuning (vanuit Passend onderwijs en gemeenten) niet optimaal was. Wachttijden, veel aanspreekpunten op school en gebrekkige communicatie tussen professionals zijn hier voorbeelden van. Daarnaast was er onvoldoende zicht op de levering van jeugdhulp op de scholen en geen zicht op de ondersteuningsvraag. We hebben een ondersteuningsanalyse uitgevoerd om de benodigde ondersteuning en daadwerkelijk geleverde ondersteuning op scholen inzichtelijk te maken. Dit heeft geresulteerd in een geclusterd overzicht van geleverde en gewenste ondersteuning van kinderen op het speciaal- en praktijkonderwijs.

 

Welke weg te bewandelen om het goed te organiseren?

Om de Onderwijs-Jeugdhulp arrangementen succesvol te ontwikkelen en te implementeren is gedegen projectmanagement vereist. Op verschillende vlakken dienen zaken onderzocht en voorbereid te worden. De arrangementen moeten vormgegeven worden (samen met het onderwijs), de inkoopstrategie moet vormgegeven worden en er moet een ‘list’ bedacht worden hoe om te gaan met het grijze gebied tussen het Passend Onderwijs en de Jeugdwet. Doordat er drie gemeenten, twee samenwerkingsverbanden en meerdere schoolbesturen en directies betrokken waren, hadden we ook te maken met een complex besluitvormingsproces. Binnen het project, en samen met de gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben we arrangementen passend bij de ondersteuningsvraag van de leerlingen op scholen ontwikkeld.