Case

Meer welzijn door regie op eigen leven en zorg

Een thuiszorginstelling gelooft in het verbeteren van het welzijn van haar klanten door ze meer regie te geven op hun eigen leven en zorg. Tegelijkertijd moesten zorgprofessionals goed inspelen op klantvragen. Hoe pak je zoiets goed aan?

 

Er werd gekozen voor een ontwikkelomgeving voor zorgprofessionals die de klant begeleiden bij het bevorderen van de zelfredzaamheid, plus een zelforganisatietraject van alle teams. Er kwam een regieraad, stuurgroep en drie projecten, die verantwoordelijk waren voor het realiseren van de resultaten, zoals het stimuleren van innovatie en het bevorderen van de vrijheid én verantwoordelijkheid van de professionals. Uiteraard betrok
Key Groep de Ondernemingsraad en Cliëntenraad nauw bij het hele proces.

 

Succesvolle pilot
Bij het zelforganisatietraject was het belangrijk dat de regie bij de professionals lag. Er kwam een pilot met zelforganiserende teams. Nadat deze succesvol afgerond was, hebben we zelforganisatie in alle teams ingevoerd. We monitorden alle stappen goed: zelforganisatie, klanttevredenheid, medewerkerstevredenheid en productiviteit. Het resultaat van het gehele traject was dat meer dan 80% van de teams geheel zelfstandig hun teamdoelen konden benoemen, monitoren en bereiken en dat de tevredenheid én zelfredzaamheid van de cliënt was toegenomen, waarbij de zorgkosten per cliënt waren gedaald.