Case

Programma voor zelfredzame statushouders

Een regionaal samenwerkingsverband van gemeenten maakte afspraken over de huisvesting van extra statushouders. Zowel ambtelijk als bestuurlijk was er hoge druk: naast huisvesting moest er ook aandacht zijn voor participatie, welzijn én gezondheid. Hoe zorg je daarvoor?

 

Voor een gemeente in het samenwerkingsverband zetten we een programma op voor de extra instroom van statushouders. Mét aandacht voor zelfredzaamheid.

 

Integrale doelen en resultaten
We brachten verschillende medewerkers en beleidsterreinen binnen de gemeente samen om de statushouders op tijd te kunnen huisvesten, maar ook hun zelfredzaamheid te verbeteren. Veel leefgebieden raken elkaar: huisvesting, gezondheidszorg, participatie, veiligheid en onderwijs. Voor elk leefgebied hebben we gezamenlijk integrale doelen en resultaten opgesteld. Onder onze begeleiding werden deze ook tijdig behaald.

 

Verfijnde samenwerking
Samen met de opdrachtgever hebben wij de zelfredzaamheid van statushouders in kaart gebracht. Ook ontwikkelden we verschillende innovatieve wooninitiatieven en verfijnden we de samenwerking tussen partners en gemeente.