Case

Strategie ontwikkeling

Een jeugdzorgaanbieder in Brabant gelooft volledig in de toegevoegde waarde die zijn leveren aan jongeren en gezinnen. Om de continuïteit van deze bewezen toegevoegde waarde te borgen, om optimaal aan te kunnen blijven sluiten bij de doelgroep en daarmee deze jongeren een kans te bieden in de maatschappij, is intern en extern de behoefte aan het formaliseren van een concrete strategie voor de aankomende jaren.

 

Key Groep helpt deze aanbieder bij het gezamenlijk ontwikkelen van hun eigen strategie. Deze strategie is toegespitst op het doorontwikkelen en uitbouwen van de verschillende producten én gebieden met een focus op de komende jaren. De verbindende factor – het optimaal aansluiten bij de jongeren en gezinnen uit hun gemeenten – loopt hier als rode draad doorheen. Voor het verzamelen van input worden interactieve workshops (‘open space methode’) met de professionals georganiseerd. Hierbij worden zij uitgenodigd om te brainstormen en uitspraken te doen over het onderscheidend vermogen van de producten en hoe deze producten een structurele bijdrage kunnen (blijven) leveren aan de jongeren en gezinnen in hun gemeenten.

 

Het resultaat is een korte en praktische weergave van de strategie voor de aankomende drie jaar, die zij kunnen gebruiken voor de interne focus, maar ook extern kunnen gebruiken om hun toegevoegde waarde uit te dragen.