Case

Van twee naar één administratieve applicatie

Toegankelijkere hulp kunnen bieden door het aantal administratieve applicaties binnen het Sociaal Domein terug te brengen van twee naar één. Voor een Noord-Hollandse gemeente hebben wij een impactanalyse uitgevoerd en businesscase opgesteld. Met als doel een gedegen onderzoek uit te voeren naar de overgang naar één administratieve applicatie binnen het sociaal domein.

 

Impactanalyse

Samen met de gemeente zijn we aan de tekentafel gaan zitten en zijn alle huidige administratieve processen in kaart gebracht. Hierbij werd gelet op welke stakeholders, techniek en tijdsinvestering gepaard gaan met de verschillende processtappen. Dit heeft geleid tot drie mogelijke scenario’s voor de overgang naar één applicatie binnen het sociaal domein. Deze scenario’s beschrijven een datum van overgang en onderscheiden zich in hun impact op onder andere financiën, de organisatie en techniek.

 

Business case

Aan de hand van de impactanalyse is vervolgens een businesscase opgesteld. De investering van de overgang naar één applicatie is afgezet tegen de kwantitatieve, maar vooral ook kwalitatieve baten. De nadruk lag hierbij voornamelijk op de baten voor de inwoners en medewerkers van de gemeente. Zo is de verwachting dat de overgang naar één applicatie binnen het Sociaal Domein bijdraagt aan de integrale toegang voor de inwoner, en de snelheid waarmee inwoners geholpen kunnen worden. Daarnaast is er sprake van een relatief korte terugverdientijd.

 

Knopen doorhakken

De volledige impactanalyse en businesscase zijn – voorzien van een weloverwogen advies – gepresenteerd aan de stuurgroep. Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve analyse gaat de gemeente een besluit nemen over de exacte inrichting van het administratieve applicatielandschap binnen het Sociaal Domein.