Case

Wijkteams in de stad: hoe ontwikkel je die door?

Een middelgrote gemeente in het zuiden van ons land wilde weten hoe je wijkteams in de stad goed doorontwikkelt. Door onafhankelijke gesprekken met bestuurders van partnerinstellingen van wijkteams, werd hun visie op doorontwikkeling duidelijk.

 

We spraken over het model en de positionering van wijkteams. Samenvatting van deze gesprekken en conclusies waren onderdeel van het advies aan de gemeenteraad over de doorontwikkeling van de wijkteams.

 

Gesprekspartners uitdagen
Vaste onderwerpen en vragen kwamen in elk gesprek langs. We stelden prikkelende, open vragen. Doel: echte gesprekken op gang krijgen. Met succes, want alle gesprekspartners werden uitgedaagd om hun mening te geven over diverse onderwerpen.

 

Samen de schouders eronder
Van elk gesprek stelden we gedetailleerde gespreksverslagen op. Op basis daarvan voerden we een kwalitatieve analyse uit. We organiseerden een bijeenkomst met alle partners en de gemeente. Hier toetsten we of de bevindingen uit onze analyse overeenkwamen met de beleving van de gesprekspartners. De gesprekken hebben een viertal verbetervoorstellen opgeleverd en zorgden voor een groter draagvlak om samen de schouders te zetten onder de doorontwikkeling van wijkteams.

 

Concrete voorstellen

De analyse is vervolgens verwerkt in een brief voor de gemeenteraad. Hierin staan naast de analyse de belangrijkste verbetervoorstellen om doorontwikkeling van de wijkteams en hun samenwerking met partnerinstellingen te bevorderen. De gemeenteraad stemde in met de voorstellen.