Case

Zorgvraag perfect afstemmen op het aanbod

In de praktijk van een grote zorginstelling was er een groot verschil tussen zorgvraag van de klant en de daarvoor benodigde capaciteit. Hoe stem je die twee nu goed op elkaar af?

 

We startten een traject op om gevraagde en beschikbare capaciteit optimaal op elkaar af te stemmen. Uiteraard in nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Dat begon met een analyse: wat is de (toekomstige) zorgvraag en welk kwalitatief en kwantitatief deskundigheidsniveau heb je daarvoor nodig? De eerste cijfers toonden aan dat het verschil maar klein was.

 

Scenario’s voor de toekomst
Maar na een grondige kwalitatieve en kwantitatieve analyse van dit vraagstuk bij een multidisciplinair zorgteam kwamen er grotere verschillen boven water. Dit leidde uiteindelijk tot een duidelijk beeld van een optimale samenstelling van functies (functiehuis) en een optimale verdeling van deze functies in aantallen (functiemix). We schetsten aan de hand van deze inzichten meerdere scenario’s voor de toekomst.

 

Pilot
Na afstemming met diverse betrokkenen is een pilot gestart om in de praktijk te ontdekken hoe deze scenario’s de zorginstelling helpen om het zorgaanbod (medewerkers) optimaler af te stemmen op de zorgvraag van de klant. Resultaat: een toename van de flexibiliteit van medewerkers, een verdubbeling van het aantal medewerkers in opleiding, en medewerkers op plekken waar de zorgvraag is.