Case

Zorgvuldig omgaan met persoongegevens

Vanuit organisatieperspectief kan het waarborgen van de privacy van cliënten, inwoners en personeel best een uitdaging zijn. Hoe geef je als gemeente iedereen het gevoel dat je zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens?

 

Door de decentralisatie in het sociaal domein kregen gemeenten nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Hierbij verwerken ze (bijzondere) persoonsgegevens. Met nieuwe privacywetgeving in mei 2018 is de urgentie hoger dan ooit om te zorgen voor zorgvuldigheid in de verwerking van persoonsgegevens.

 

Privacyscan
Privacyinrichting in het sociaal domein: om ervoor te zorgen dat inwoners centraal staan, én dat de gemeente aantoonbaar voldoet aan haar privacyverplichtingen, startten we met een scan. Zo wist de gemeente hoe ze ervoor stond op de gebieden: beleid, governance, bewustwording en communicatie, werkprocessen en triage, en beheer en gegevensopslag. Interviews met alle betrokken partijen zorgden voor waardevolle informatie. Zo spraken we met jeugdprofessionals, informatiebeveiligers, afdelingsmanagers en privacy officers.

 

Mooie resultaten in korte tijd

De scan zorgde ervoor dat de inrichting van privacy in het sociaal domein behapbaar en overzichtelijk werd. Met de resultaten hebben we prioriteiten en herstelacties opgezet. In korte tijd bereikten we hierdoor veel:
● Het privacybeleid leeft meer
● Er is grip op controle en verantwoording
● Professionals zijn deskundiger en bewuster
● Inwoners krijgen informatie over hun rechten

Het sociaal domein werd zo een fantastisch voorbeeld voor andere afdelingen van de gemeente!