Evenement

Capaciteitsmanagement

Webinar
23 nov 2021

Bij vrijwel alle zorgorganisaties heerst een toenemende uitdaging met betrekking tot de inzet van personeel. De arbeidsmarkt, roosters in balans, verzuim en de juiste medewerker op de juiste plek spelen hierbij een grote rol. Een goede afstemming tussen de zorgvraag en het zorgaanbod is van groot belang. Tijdens het Webinar gaan we, samen met sprekers van Florence en Icare, in op de verschillende aspecten van capaciteitsmanagement en introduceren we de capaciteitsscan.

 

Sprekers:

  • Bert Timmerman (Directeur HR) en Aletta Paalvast – Mulder (Adviseur HR) – FLORENCE

Bij Florence doen ze hun cliënten de belofte dat zij zo lang mogelijk ‘het leven kunnen leiden dat hen lief is’. Deze belofte kunnen ze vanuit HR perspectief alleen waarmaken met voldoende en deskundig inzetbare medewerkers. Centraal in het HR beleid van Florence staat het talent van de medewerkers. Florence heeft de overtuiging dat als je doet waar je goed in bent (dus je talenten kunt inzetten) je met plezier naar het werk gaat. Werkplezier leidt vervolgens weer tot een goede samenwerking in het team en daarmee tot goede zorg en ondersteuning voor onze cliënten.

Een belangrijke pijler van dit HR-beleid is dat Florence haar medewerkers optimaal wil inzetten. Florence wil o.a. duidelijk zijn in wat er van medewerkers wordt verwacht, dat medewerkers doen waarvoor ze zijn opgeleid en beschikken over een gezond werkrooster. Om dit te realiseren lopen er nu twee grote projecten binnen Florence; een nieuw functiehuis en roosteren in balans.

Zij vertellen tijdens het webinar over de doelstellingen van deze projecten en de samenwerking hierin met Key Groep. Daarnaast vertellen ze ook hoe ze deze projecten aanpakken, ze zorgen voor betrokkenheid bij managers en medewerkers, waar ze in de praktijk tegenaan lopen en hoe ze de besluitvorming organiseren.

 

  • Petra van der Werf (Rayonmanager) en Hans Leenders (Capaciteitsadviseur) – ICARE

Bij Icare willen ze betekenisvol zijn voor de klant én voor de medewerkers. Ook hier zien ze de groeiende zorgvraag, de krapte op de arbeidsmarkt, verschillende arbeidsomstandigheden en de toenemende werkdruk. Om er voor te zorgen dat hun waardevolle tijd niet opgaat aan registratie en administratie zet Icare stappen die ervoor moeten zorgen dat dit minder aandacht opeist, aandacht die ze liever aan de klant willen besteden. Onderwerpen zoals passende zorg, slimmer plannen en roosteren moeten zorgen voor een eenvoudigere administratie. Maar ook ’Bovenwijks Roosteren’ zoals Icare dit zo mooi noemt, biedt mogelijkheden die zorgen voor een gezonder rooster voor medewerkers en het kunnen bieden van zorg aan zoveel mogelijk klanten.

Hoe Icare dit project vormgeeft vertellen ze graag tijdens het webinar. Ze nemen ons mee in hun ‘stip op de horizon’.

 

Programma:

16.00 uur Introductie door Key Groep

16.15 uur Florence – Bert Timmerman en Aletta Paalvast

17.00 uur Icare – Petra van der Werf en Hans Leenders

17.45 uur Afsluiting

18.00 uur Mogelijkheid tot napraten (met één van de sprekers)

  • Wilt u een pakketje met inspirerende inhoud voorafgaand aan het webinar ontvangen? Laat dan hier uw (werk)adres achter.