Spring naar content
Expertise

Capaciteitsmanagement

Bij vrijwel alle zorgorganisaties is capaciteitsmanagement uitdagend. Aan de ene kant zien we een toenemende zorgvraag, het toenemen van de complexiteit van zorg, vergrijzing en oplopende wachtlijsten. Aan de andere kant zien het arbeidstekort, een grote uitstroom van personeel en het toenemen van de werkdruk. Een goede afstemming tussen de zorgvraag en het zorgaanbod is van groot belang.

Onder capaciteitsmanagement verstaan wij: het structureel afstemmen van het zorgaanbod op de zorgvraag, binnen het daarvoor beschikbare budget. Kortom: er voor zorgen dat je op ieder moment van de dag precies genoeg professionals met de juiste kwaliteiten en vaardigheden inzet om tijdige en kwalitatief goede zorg te kunnen bieden aan de cliƫnten terwijl je binnen begroting blijft.

We helpen jouw organisatie met het op orde brengen van het capaciteitsmanagement door o.a. het opstellen van een nieuw functiehuis, het in balans brengen van de roosters, het ontwikkelen van een personele norm en we bieden instrumenten aan om te kunnen sturen op capaciteitsmanagement.

Vul hier alvast de capaciteitsscan in en ontvang een vrijblijvend advies o.b.v. de antwoorden.