Spring naar content
Expertise

E-Health

Zorgorganisaties hebben hedendaags met veel uitdagingen te maken, zoals vergrijzing, een complexere zorgvraag en een groot arbeidstekort. Deze uitdagingen vragen om innovatie oplossingen, zoals E-Health. E-Health kan enerzijds bijdragen aan de gezondheid van mensen en eigen regie van patiënten en anderzijds aan betaalbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg. Een zorgvuldige implementatie is echter nodig om de voordelen van E-Health te kunnen realiseren.

Onder E-Health verstaan wij het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in de zorg. Voorbeelden hiervan zijn domotica, telemonitoring en robotica. De implementatie van E-Health kan echter een grote verandering zijn, voor zowel de cliënten/patiënten als voor de zorgprofessionals. Een zorgvuldige implementatie is daarom essentieel, zodat vanuit beide partijen het belang en voordelen worden gezien én ervaren.

We helpen jouw organisatie met het implementeren van E-Health oplossingen. De implementatie van E-Health brengt een verandering met zich mee. Wij hebben ruime ervaring in verandermanagement en het begeleiden van de implementatie van diverse innovatieve oplossingen.