Spring naar content
Expertise

Wet- en regelgeving

Zorgorganisaties én gemeenten hebben regelmatig te maken met een nieuwe of wijziging van wet- en regelgeving. Nieuwe/wijzigingen in wet- en regelgeving hebben vaak grote impact op de organisatie en vraagt veel van de zorgprofessionals. Daarnaast brengt het vaak ook veel vragen met zich mee. Het is daarom van groot belang dat zorgorganisaties én gemeenten zich hier goed op voorbereiden, de tijd ervoor nemen en deze verandering nauwkeurig doorlopen.

Op heel veel verschillende gebieden kunnen zorgorganisaties en gemeenten te maken hebben met een nieuwe/wijziging in wet- en regelgeving. Een aantal voorbeelden die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen zijn: Wet verplichte GGZ, Wet Zorg en Dwang maar ook het zorgprestatiemodel, een nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg.

Wij stomen jouw organisatie klaar voor de ingang van de nieuwe wet- en regelgeving. Wij bereiden de organisatie hierop voor én begeleiden deze implementatie. We vertalen bijvoorbeeld beleid naar praktijk en ontwikkelen nieuwe werkprocessen en protocollen. Gedurende het  hele traject hebben we oog en aandacht voor de zorgprofessionals. Een nieuwe/wijziging in wet- en regelgeving is namelijk vaak een grote verandering die veel vraagt van zorgprofessionals.