Rubriek: Hoe is het nu met

In deze rubriek zoeken we iedere maand uit hoe het nu gaat met de verschillende innovatieprojecten die opgenomen staan in ons boek Innovatie & Inspiratie in de thuiszorg.

 

08/09/2020  –  Vierstroom Zorg Thuis

Deze maand zijn we in gesprek met Eric van der Linde die als regiomanager bij Vierstroom Zorg Thuis werkzaam is. In het boek spraken we over de pilot ‘Virtuele Thuiszorg’ waar Van der Linde projecteigenaar van is.

Vorig jaar spraken wij Eric van der Linde (regiomanager bij Vierstroom Zorg Thuis) over de ‘pilot Virtuele Thuiszorg’. De pilot draait om een integraal aanbod van elkaar aanvullende hulpmiddelen rondom de cliënt. Middels deze hulpmiddelen wordt de cliënt ondersteund bij het zelfstandig wonen en worden leefpatronen op afstand gemonitord, waardoor vroegtijdig gereageerd kan worden op afwijkende signalen.

Momenteel heeft Vierstroom 90 gebruikers binnen de pilot Virtuele Thuiszorg, een ruime verdubbeling van het aantal gebruikers (30) in het boek. Ondanks dat de geplande opschaling is stil komen te liggen door de uitbraak van COVID19, is het project als geheel zeker niet komen stil te liggen. In de wijken waar de pilot reeds was opgestart zijn de activiteiten onverminderd doorgegaan, waaruit blijkt dat de pilot al goed geborgd is in de dagelijkse processen.  De ambitie is om aan het einde van het jaar 300 gebruikers te hebben en Vierstroom heeft vertrouwen in het behalen van deze doelstelling, omdat COVID19 het belang van dit project namelijk enkel heeft laten toenemen.

Voor het vervolg van het project heeft Eric van der Linde al concrete plannen. Zo is er de wens om een extra doelgroep toe te voegen aan het project. Nu ligt de focus met name op de wijkzorg, maar de verwachting is dat ook mensen met dementie veel baat kunnen hebben bij de integrale inzet van hulpmiddelen als beeldbellen en slimme horloges. Daarnaast ziet Eric kansen in de beschikbare data die al verzameld wordt. Door deze méér te verankeren in de zorgprocessen en direct zichtbaar te maken middels een dashboard per cliënt, wordt de zorgprofessional optimaal ondersteund in de zorgverlening. Tot slot ziet Eric kansen in een uitbreiding van de financiering. Nu is deze vooral afkomstig uit de Zorgverzekeringswet, maar Vierstroom is actief in gesprek met zorgkantoren om de mogelijkheden binnen de Wet Langdurige Zorg te verkennen. Hier zit volgens hem nog veel potentie!

Wij wensen Vierstroom veel succes in het vervolg van de pilot. Het boek Innovatie & Inspiratie in de thuiszorg nog niet gelezen? Aanvragen kan hier, zowel digitaal als een hardcopy exemplaar. Uiteraard helemaal gratis!