Spring naar content

Administratieve belasting bij registratie artsen verlaagd door implementatie van een zelfstandig leermanagementsysteem bij MSNW

Medisch Specialisten Noordwest (MSNW) is een zelfstandig Medisch Specialistisch Bedrijf van waaruit artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen werken voor Noordwest Ziekenhuis Groep. Vanzelfsprekend vinden beiden het een voorwaarde dat alle zorgprofessionals aantoonbaar bevoegd en bekwaam zijn in bijvoorbeeld het gebruik van medische apparatuur of het uitvoeren van bijzondere verrichtingen. Zowel het ziekenhuis als MSNW hebben belang bij de volledige en juiste registratie van deze bevoegdheden en bekwaamheden van medisch personeel. Met een goed uitgevoerde registratie kan de maatschap toezien op de juiste bevoegd- en bekwaamheden van haar artsen en verpleegkundigen en dit verantwoorden aan het ziekenhuis.

 

Met de implementatie van het leermanagementsysteem CAPP van Defacto kan MSNW nu geheel zelfstandig voldoen aan hun verantwoordelijkheid tot het correct registreren van de vereiste bevoegd- en bekwaamheden van het medisch personeel. Maar zeker zo belangrijk is dat het leermanagementsysteem het ‘leren’ en ‘kennisdelen’ veel leuker maakt. De artsen kunnen zien welke scholing wordt aangeboden en onderling kennis en informatie delen. MSNW kan de professionele ontwikkeling van haar zorgprofessionals veel gerichter bijhouden en stimuleren. Dit draagt bij aan de  motivatie tot ontwikkeling, nog beter geschoolde artsen, het verbeteren van het zorgsysteem en uiteindelijk tot leveren van nog betere zorg.

 

De (verplichte) registratie van bevoegd- en bekwaamheden van artsen en gespecialiseerd verpleegkundigen van MSNW vond maar deels plaats in het systeem van het ziekenhuis en werd door het medisch personeel als een administratieve last ervaren. Daarnaast had de maatschap de wens om de registraties zelfstandig en onafhankelijk van het ziekenhuis uit te voeren. We zijn uitgebreid in gesprek geweest met een klankbordgroep van artsen om uit te zoeken waar de artsen nu precies tegen aan liepen. We kwamen tot de conclusie dat het registreren eenvoudiger en leuker gemaakt moest worden en hebben het inmiddels vernieuwd leermanagementsysteem (de nieuwe versie van CAPP) zo ingericht dat wordt voldaan aan de volgende eisen van de maatschap:

 

  • Het zelfstandig kunnen registreren van bevoegd- en bekwaamheden van artsen, gespecialiseerd verpleegkundigen en overig personeel in een eigen ‘omgeving’ in het leermanagementsysteem. Dus een leermanagementomgeving in eigen beheer met de regie in handen van MSNW.
  • Een eenvoudig proces wordt ondersteund waarmee de administratieve last van het registeren zo laag mogelijk word gehouden en zoveel als mogelijk uit handen van zorgprofessionals wordt genomen.
  • Het gebruik van het leermanagementsysteem interessanter en leuker maken door het uit te breiden met een kennisplatform met een aanbod van diverse informatiebronnen, kennisdeling van collega’s in de vorm van bijvoorbeeld filmpjes, interviews of artikelen.
  • Het systeem biedt overzicht en inzicht in wie over welke bevoegd- en bekwaamheden beschikt.

 

In dit project hebben we samen met MSNW ervoor gezorgd dat de administratieve last die hoort bij de verplichte registratie van bevoegd- en bekwaamheden duidelijk verminderd. Bovendien hebben we hiermee een zeer gebruiksvriendelijk platform ingericht waarmee leren, kennisdelen en inspireren wordt ondersteund en zelfs leuker wordt.