Spring naar content

Een integrale samenwerking met Kanz en Gemeente Breda

Value-Based Healthcare

Voor gezinnen die heftige problematiek ervaren op meerdere leefgebieden is het belangrijk om kwalitatief goede en passende hulp te ontvangen. In het huidige zorglandschap is het lastig om deze specifieke doelgroep de juiste en meest passende zorg te bieden. Binnen het zorglandschap is namelijk sprake van vele financiƫle schotten en is het lastig om integrale samenwerking te verwezenlijken. Zorgaanbieder Kanz en de gemeente Breda hebben Key Groep gevraagd om te helpen bij het opstarten van een team dat gaat werken volgens de principes van Value-Based Healthcare. Het Value-Based Healthcare framework heeft geleid tot vele wereldwijze successen en focust zich op het verhogen van de zorgwaarde: sturen op de best mogelijk uitkomsten van zorg afgezet tegen de kosten die hiervoor in de gehele zorgketen worden gemaakt.

Gedurende de eerste fase van het project hebben we de doelgroep gedefinieerd. Ook zijn meerdere inspiratiesessies met het Kanz team uitgevoerd. Gelijktijdig aan dit proces is bij twintig gezinnen onderzocht welke professionals met welke expertise allemaal betrokken zijn geweest bij deze gezinnen.

Momenteel zitten wij in de tweede fase van het project. Hierbij zijn we bezig met het samenstellen van het basisteam. Het basisteam werkt straks niet alleen samen, maar is samen verantwoordelijk voor ieder individueel gezin. Daarnaast zijn we met de gemeente in gesprek over de financieringsafspraken. Hierbij wordt gestreefd naar een domeinoverstijgende vergoeding voor het gehele team. Gekoerst wordt op een startdatum van 1 juni 2022.

Wil jij meer weten over welke stappen wij hebben doorlopen bij het opzetten van het Value-Based Healthcare team?