Spring naar content

Grip op capaciteitsmanagement bij Careyn

Capaciteitsmanagement

In het huidige zorglandschap waarin de zorgvraag door vergrijzing toeneemt en er krapte is op de arbeidsmarkt voor verplegend en verzorgend personeel ligt er veel druk op goed capaciteitsmanagement binnen een zorgorganisatie. Het structureel zoeken naar balans tussen de zorgvraag en het zorgaanbod, binnen de daarvoor beschikbare budgetten is essentieel voor het continu kunnen aanbieden van kwalitatief goede zorg, een gezond rooster voor de zorgmedewerkers en grip op de begroting.

Ook Careyn heeft de wens het capaciteitsmanagement verder te ontwikkelen en vroeg Key Groep om een verbeterontwerp op te stellen voor het gehele proces. Met een verbeterontwerp wil Careyn in beeld krijgen wat de gewenste vorm van capaciteitsmanagement is voor haar organisatie en waar er ontwikkelpotentieel ligt.

Om tot dit verbetervoorstel te komen spraken we met medewerkers door de hele organisatie zoals planners, managers, zorgmedewerkers, ondersteunende diensten en de directie en vroegen hen waar hun behoeftes liggen op het gebied van capaciteitsmanagement.

Dit is ook wat Key Groep belangrijk vindt; een ontwerp maken op basis van de wensen van de organisatie en hun medewerkers, en niet enkel vanuit de kennis van Key Groep.

Op basis van deze gesprekken kwamen we tot een ontwerp met verbeterpotentieel op vijf thema’s, namelijk: sturing, kaders & beleid, professioneel roosteren, informatiesystemen en team-overstijgend kunnen werken. Voor elk thema is een advies opgesteld waarmee, binnen Careyn, capaciteitsmanagement geoptimaliseerd kan worden.

Key Groep helpt Careyn inmiddels bij het opstellen van een plan van aanpak om in de nabije toekomst het verbeterpotentieel te kunnen realiseren.