Spring naar content

Implementatie Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen in Gemeente Den Haag

Sociaal domein

Het is gelukt! Er zijn Onderwijs Jeugdhulp Arrangementen beschikbaar voor leerlingen op negen (V)SO scholen in de Gemeente Den Haag. Waarom we daar zo trots op zijn? Gemeenten en onderwijs staan bij deze arrangementen samen aan de lat om in de juiste ondersteuning te voorzien. Samen verantwoordelijk dus én met een gezamenlijk budget. We hebben een collectieve financiering opgezet waarin middelen vanuit Jeugdhulp en middelen vanuit passend onderwijs zijn samengevoegd. Vanuit dit gezamenlijke budget worden vaste professionals ingezet die passende hulp bieden aan leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben om aan het onderwijs mee te kunnen doen. Twee samenwerkingsverbanden, drie gemeenten én negen scholen zijn er met elkaar in geslaagd betere en passendere hulp te kunnen bieden aan leerlingen die het nodig hebben. Een uniek en prachtig eindresultaat. Het was voor ons eervol dit project te mogen begeleiden. Gemeenten, scholen, samenwerkingsverbanden: bedankt voor de mooie samenwerking!

Annemieke Turfboer, Directeur De Opperd: ”Eindelijk hebben we vaste professionals in onze school die we zelf mogen inzetten voor die leerlingen die extra ondersteuning werkelijk nodig hebben. Er zijn nu geen beschikkingen of verwijsbriefjes meer nodig waardoor de hulp veel directer beschikbaar is.’

Lonieke Sillekens, Key Groep: ”Door samen steeds het belang van de kinderen voorop te blijven zetten, is het gelukt om complexe (organisatie- en financiële) vraagstukken op te lossen en deze waardevolle arrangementen mogelijk te maken!”