Spring naar content

Implementatie wet Verplichte GGZ bij Antes

Wet- en regelgeving

In Nederland werken we nu één jaar met de Wet Verplichte ggz (Wvggz). Samen met de Wet Zorg en Dwang (Wzd) vervangen deze wetten de voormalige wet Bopz (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). Nog altijd zijn ggz-instellingen in Nederland druk met de invoering van deze wetgeving. Inmiddels is het overgangsjaar achter de rug. Key Groep is als projectleider Implementatie Nieuwe Wetgeving betrokken geweest bij Parnassia Groep, de grootste ggz-instelling van Nederland. Tijdens het implementatietraject lag het accent op het vertalen van beleid naar de praktijk, het ontwikkelen van nieuwe werkprocessen en protocollen en de implementatie van een registratiemodule Wvggz. Dit alles met als doel te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Na ruim twee jaar werd het project vorige maand met succes afgerond.

 

‘We zijn ontzettend trots op de manier hoe we heel veel kennis van de werkvloer hebben gebundeld in de verschillende werkgroepen. Via allerlei verschillende vormen van scholing en training hebben we geprobeerd informatie op maat te leveren. We zijn met weinig kennis begonnen, maar hebben door een pragmatische aanpak veel bereikt. Het was voortdurend een wisselwerking met wat er in de praktijk wel en niet werkte. Bij dit project is er altijd enthousiaste input geweest en hadden we steeds helder wat er nog moest worden veranderd of verbeterd. Dit project is volgens mij een succes omdat eigenlijk de hele organisatie meegewerkt heeft en iedereen wilde dat het zou lukken. En daar mogen we trots op zijn.’ – Jurgen Verbeeck, bestuurder Parnassia Groep en voorzitter van projectstuurgroep.

Wetgeving met zulke ingrijpende consequenties is niet in één jaar volledig geïmplementeerd. Daarom hebben we de afgelopen twee maanden samen met de projectorganisatie nagedacht over borging van resultaten en de toekomstige realisatie van wensen en verbeterpunten. Parnassia Groep gaat dan ook verder met het verbeteren van het registratiesysteem zodat het EPD meer ondersteunend aan de zorg wordt en gaat ook kennisdragers aanstellen in teams waar veel verplichte zorg wordt toegepast. Een ander speerpunt voor 2021 is de teams meer en gerichter te ondersteunen bij het proces en de registratie door een monitoringstool (dashboard). Een heel mooi vooruitzicht!