Spring naar content
“Het was een constructieve samenwerking. Key Groep heeft gedegen resultaat geleverd. Gedurende het onderzoek was er sprake van een goede afstemming tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.”

Onderzoek Pleegzorg Stichting Oosterpoort

Sociaal domein

Pleegouders geven kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen warmte, veiligheid en structuur. Het bieden van deze continuïteit aan pleegkinderen is van groot belang. Helaas kennen we nog steeds een groot tekort aan pleegouders. De regio Noordoost-Brabant heeft Key Groep gevraagd voor stichting Oosterpoort een onderzoek te doen naar wat er verbeterd kan worden om meer pleegouders aan te trekken, te behouden én beter te ondersteunen. Door middel van vragenlijsten en in gesprek te gaan – met enerzijds pleegouders die zijn gestopt met de opvang van pleegkinderen en anderzijds deelnemers die niet het volledige voorbereidingstraject hebben doorlopen – zijn hele waardevolle resultaten opgehaald.

Deze resultaten hebben geleid tot concrete aanbevelingen die zowel in de regio als landelijk toepasbaar zijn. Aanbevelingen zoals o.a. de voorbereiding van het pleegzorgtraject aan te laten sluiten bij de behoeften en wensen van aspirant pleegouders. En het optimaal inzetten van de begeleiding die pleegouders nodig hebben en het vormgeven van de nazorg bij afronding van een pleegzorgtraject.

“Het onderzoek geeft ons de handvatten om met een zorgaanbieder in gesprek te gaan over wat ze kunnen verbeteren. Met Key Groep als onafhankelijk onderzoeksgroep hebben we een solide analyse waarmee we gezamenlijk aan de slag kunnen.’’

Benieuwd naar hoe het onderzoek is opgezet en/of de uitkomsten van het onderzoek? Neem dan contact op met onderstaande collega’s!