Spring naar content

Zorgprestatiemodel bij Parnassia Groep

ConsultancyGGZ

Vanaf 1 januari 2022 is een nieuwe bekostigingssystematiek in werking getreden bij alle geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en forensische zorg (FZ) instellingen. Zoals het woord al zegt, gaat het om een prestatiebekostiging. Denk hierbij aan een vergoeding gebaseerd op de beroepscategorie van de zorgverlener, de duur van de directe tijd en de geleverde prestatie zoals het type consult of verblijfsdag. Het Zorgprestatiemodel is ontworpen met het doel een eerlijke vergoeding voor gepaste zorg te bieden en de administratieve lasten te verlichten. Het belangrijkste kenmerk hiervan is ‘’eenvoud’’.

 

‘De ondersteuning van Key Groep is van absolute meerwaarde gebleken bij de realisatie van dit omvangrijke implementatietraject. Met een daadkrachtig en pro-actief handelen worden doelstellingen in kaart gebracht, in proces gezet en resultaten behaald.’ – Ger van der Leeden (intern programmamanagers ZPM).

Parnassia Groep heeft ons gevraagd om hen te begeleiden bij het Programmamanagement van de implementatie van deze wijziging in de bekostiging. Nadat de intern programmamanager van begin 2021 was gestart, zijn wij vanaf oktober 2021 aangesloten. Vanaf dat moment hebben wij de stuurgroep voorgezeten om de besluitvormingsprocessen te bevorderen. Daarnaast hebben wij deelgenomen aan het projectleidersoverleg waarbij we twee verschillende rollen hebben vertegenwoordigd, namelijk als programmamanagement en als voorzitter van twee verschillende werkgroepen (Harde Afsluiting en Strategie en Interne Besturing). Met de werkgroep Harde Afsluiting hebben we eind maart gerealiseerd dat alle DB(B)C’s, BGGZ, UMAMI trajecten tot en met 2021 zijn gefactureerd.

 

Key Groep heeft als voorzitter van de werkgroepen Harde Afsluiting en Strategie en Interne Besturing zorggedragen voor een stabiele en gedragen procesgang naar het gewenste eindresultaat. Daarbij zijn ze in staat een veilig en enthousiasmerende omgeving neer te zetten waarbij medewerkers zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen.’ – Ger van der Leeden (intern programmamanagers ZPM).