Oplossing

Audits administratieve processen

Een continu verbetercyclus van de administratieve processen in de zorg is van groot belang. Of het nu gaat om administratieve zorgprocessen of processen op de salarisadministratie. De verbetercyclus van Plan-Do-Check-Act is iedereen bekend, maar er is niet altijd voldoende capaciteit of onafhankelijkheid te organiseren bij de uitvoering van de “Check”.

 

Wij voeren periodiek “interne” audits uit voor opdrachtgevers van administratieve processen. Bijvoorbeeld processen rond de uitvoering van de Jeugdwet, de Wmo en processen rond de personeels- en salarisadministratie.