Oplossing

Doorbraak

Wij hebben de afgelopen jaren meerdere zorgorganisaties kennis laten maken met de Doorbraak methodiek.

De zorg in Nederlands is continu in ontwikkeling. Samenwerking, het delen van kennis en integrale zorg worden steeds belangrijker om de cliënt optimaal te kunnen bedienen en het welzijn en de gezondheid van cliënten/patiënten te kunnen bevorderen.

Daarbij is een goede balans tussen het leveren van kwalitatief goede zorg, cliënt- en medewerker tevredenheid en een goed resultaat van belang. Tevens verwachten medewerkers vrijheid in de uitoefening van hun beroep en willen zij dat er naar hen én hun ideeën geluisterd wordt. Doorbraak is een methode die deze belangen op één lijn brengt. Een methode waarbij, binnen kaders, door professionals aan verbeteringen wordt gewerkt.

Key Groep begeleidt professionals en organisaties bij het implementeren van de Doorbraak-methode om zo op een resultaatgerichte manier hun visie te realiseren. Waarbij wordt aangesloten bij een zich blijvend ontwikkelende zorgmarkt. Hiermee gaan optimale kwaliteit van zorg hand in hand met hoge tevredenheid van cliënten werknemers en werkgevers. Om dit te kunnen uitdragen en waarde te kunnen toevoegen waar deze het meeste nodig is, namelijk op de werkvloer, zijn wij een campagne gestart om de Doorbraak-methode onder de aandacht te brengen.
We hebben onze manier van Doorbraak vormgegeven in een infographic. Deze is te vinden onder publicaties.

Doorbraak cases

Er konden geen gerelateerde cases worden gevonden.