Oplossing

Kostprijsonderzoek

Voor meerdere opdrachtgevers hebben we een kostprijsonderzoek mogen uitvoeren. Voor meer informatie over deze onderzoeken neem dan contact op met Niels de Vette via niels.devette@keygroep.com

 

Daarnaast doen we onderzoek naar de werkelijk geleverde zorg uitgedrukt in eenheden/uren/geld en zetten dit af tegen arrangementsprijzen die eerder zijn vastgesteld. De analyses leveren inzicht in de ruimte die er eventueel is voor onderhandelingen tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Kostprijsonderzoek cases

Er konden geen gerelateerde cases worden gevonden.