Oplossing

Positionering wijkteams

Al vaak hebben we mogen meedenken over de wijze waarop wijkteams worden gepositioneerd. Dit is allereerst een strategisch vraagstuk, welke positionering draagt het beste bij aan de doelen van de organisatie. Maar ook een organisatievraagstuk, op welke wijze geef je vorm aan de wijkteams, en wat betekent dit bijvoorbeeld voor de medewerkers.

 

Kunnen de wijkteams worden uitbesteedt? Wordt het inbesteden? Gaan we dit samen doen met andere gemeenten of alleen en hoe moet dan de nieuwe organisatie eruit komen te zien?

 

Inmiddels hebben we alle varianten gezien bij de vele gemeenten die we met dit vraagstuk hebben mogen helpen.