Publicatie

Formatienorm intramuraal

Is uw VVT-instelling al voorbereid op de nieuwe werkwijze rondom de Kwaliteitsgelden, ook met oog op de begroting? Het hebben van een passende personeelsnorm is hiervoor van groot belang. Als Key Groep hebben we ervaring met het opstellen van een dergelijke personeelsnorm voor de intramurale zorg. Deze norm wordt opgesteld op basis van observaties op de werkvloer, benchmarking bij andere collega zorginstellingen en landelijke richtlijnen zoals het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Met de norm bieden we antwoord op de vraag ‘hoeveel medewerkers van welk deskundigheidsniveau heb ik nodig bij een bepaalde cliëntpopulatie?’. Dit levert inzicht in hoeveel en van welk deskundigheidsniveau je medewerkers kunt inzetten en eventueel moet aantrekken als leidinggevende, passend binnen de begroting.