Spring naar content
Trends & Ontwikkelingen

5 stappen voor een succesvolle transformatie naar waardegedreven zorg. Stap 2: Ontwerpen

Blog/Artikel

We realiseren ons bijna allemaal dat het anders moet in de zorg. Daar schreven we onlangs een whitepaper over. En het kán ook anders. Het punt is alleen: hoe doe je dat? Want de wens om te veranderen is één ding, het daadwerkelijk doen is echt een ander ding. In vijf blogs behandelen we vijf essentiële stappen die je kunt zetten om een succesvolle transformatie door te maken. In deze blog stap 2: ontwerpen.

De basis: identificatie van de behoeften

Om de stap van inspiratie naar ontwerpen te kunnen maken starten we met het nauwkeurig in kaart brengen van de specifieke behoeften van de doelgroep. Dit doen we door een ontwerp te maken op basis van de input uit de inspiratie-sessie, zoals omschreven in onze vorige blog: inspiratie. We beginnen met het definiëren van de doelgroep en diens uitdagingen. Denk aan ouderen in een verpleeghuis die moeilijk van A naar B komen. Hebben zij last van een onschuldig vetbultje? Dan moeten zij, voor behandeling, met behulp van familie of kennissen meerdere keren naar het ziekenhuis. Best een impactvolle ervaring. Door met de doelgroep in gesprek te gaan ontdek je wat echt van waarde is. In dit voorbeeld is dat het kunnen ontvangen van zorg dichtbij huis.

Het Key Groep Zorgwaarde Innovatie Canvas

Nadat we de behoeften hebben geïdentificeerd gaan we aan de slag met het Key Groep Zorgwaarde Innovatie Canvas. Dit is de basis voor het ontwerp en een richtlijn voor diepgaand denkwerk over de waarden voor de patiënt. We gebruiken het Canvas om kritische elementen zoals de doelgroep, de gewenste zorguitkomsten en de benodigde expertises en samenwerkingsvormen in kaart te brengen. Dit helpt ons om onze zorgsystemen te herontwerpen, zodat de professionals zich vormen rond de patiënt en niet andersom.

Deze inzichten leidden vervolgens tot innovatieve ideeën. Kijkend naar eerder genoemd voorbeeld kan je denken aan het inzetten van een mobiele operatiekamer. Hierdoor kunnen kleine medische ingrepen direct bij het verpleeghuis van de patiënt uitgevoerd worden.

Het ontwerp: samenbrengen van expertises

Het samenbrengen van deze benodigde expertises om dergelijke innovatieve ideeën te realiseren, brengt onvermijdelijk uitdagingen met zich mee. Financiering, het samenstellen van een competent team en het waarborgen van hoge kwaliteit van zorg, zijn slechts enkele van de obstakels die we moeten overwinnen.

Door de waarde voor zowel de patiënt als de zorgverzekeraar te benadrukken in het Canvas en het ontwerp, leggen we een fundament voor een duurzaam ontwerp en impactvolle business case.

De dialoog met stakeholders

Met een gedegen ontwerp in handen is het essentieel om de stakeholders vroegtijdig te betrekken. De volgende stap, het betrekken van stakeholders, is dan ook cruciaal voor het aanscherpen van het idee en het maximaliseren van de slaagkans. In de volgende blog zullen we dieper ingaan op hoe we deze belangrijke gesprekken voeren en welke rijke input we hieruit halen om onze transformatie naar waardegedreven zorg te realiseren.

Door de lessen uit deze fase toe te passen, kunnen we een belangrijke stap zetten in de transformatie naar een zorgsysteem dat echt is afgestemd op de behoeften van de patiënt. Houd onze website in de gaten voor onze volgende blog, of neem contact op als je nu al meer wilt weten.