Spring naar content
Trends & Ontwikkelingen

5 stappen voor een succesvolle transformatie naar waardegedreven zorg. Stap 3: Betrekken van stakeholders

Blog/Artikel

We realiseren ons bijna allemaal dat het anders moet in de zorg. Daar schreven we onlangs een whitepaper over. En het kán ook anders. Het punt is alleen: hoe doe je dat? Want de wens om te veranderen is één ding, het daadwerkelijk doen is echt een ander ding. In vijf blogs behandelen we vijf essentiële stappen die je kunt zetten om een succesvolle transformatie door te maken. In deze blog stap 3: betrekken van stakeholders.

De voortgang van alle initiatieven die we begeleiden hangt sterk af van het vroegtijdig in gesprek gaan met alle juiste partijen en hun betrekken bij de aanscherping van het ontwerp.

De selectie van stakeholders
In de vorige blog vertelden we over het idee van een mobiele operatiekamer, om zowel de logistieke last als de kosten te verminderen. Maar hoe bepaal je wie hierin stakeholders zijn?

Wij onderscheiden hierin drie typen stakeholders:

  • Het eerste type stakeholder zijn de patiënten (doelgroep) met een specifieke behoefte. Zij vormen de basis voor de definitie van ‘zorgwaarde’.
  • Het tweede type stakeholder is het ‘netwerk van zorg’. Het gaat hier om de verplegers, familieleden, het ziekenhuis, de polikliniek en de chirurg. Zij vormen met elkaar een hecht netwerk van zorg en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de meest waardevolle zorg voor deze patiënten (doelgroep). Wie deze stakeholders zijn, hangt vooral af van het zorgpad voor deze doelgroep. Iedereen die direct zorg levert hoor bij het netwerk van zorg.
  • Het derde type stakeholder is de ‘bedrijfsvoerende kant van zorg’. Het gaat hier om iedereen die meewerkt in het ondersteunende processen die het zorgpad faciliteren. Je kan hierbij denken aan leidinggevenden en bestuurders, financierders en natuurlijk de data ninja’s.

We onderkennen dat er nog veel meer stakeholders zijn, die vaak eenmalig nodig zijn om bepaalde acties te realiseren. Deze stakeholder zijn beschreven in het ontwerp en worden ook in het uitwerken van de transformatie nauw betrokken.

De macht van data
In elk ontwerp speelt data een cruciale rol. Het gaat om ‘measure that matters’: meten wat er echt toe doet voor de patiënt. Als het lezen van de krant het einddoel is, dan is dat wat we meten, niet alleen de technische details van een oog-behandeling. Het meten van de zorgwaarde aan de hand van kwantitatieve data vertelt ons of we de juiste dingen doen.

Met het betrekken van stakeholders én gebruik van data is er een solide basis voor draagvlak en succes.

Vooruitkijkend
Door regionale zorgvragen in kaart te brengen en samen te werken met andere partijen, kunnen we een overtuigend transformatieplan presenteren. In onze volgende blog lichten we het opstellen van dit transformatieplan toe, de stap waarin de ambities en het ontwerp samen met de juiste stakeholders worden omgezet in een concrete strategie.

Wil je meer weten over de verschillende stappen, inclusief voorbeelden uit de praktijk en praktische tips? Download dan nu het whitepaper.