Spring naar content
Trends & Ontwikkelingen

Het goed organiseren van zorg: zo zien wij dat

Blog/Artikel

Voordat je überhaupt aan de slag kunt met het organiseren van goede zorg moet je eerst terug naar de kern: wat is als organisatie jullie visie op zorg? Welke zorg wil je organiseren en hoe wil je dat doen? Dominique: “Je missie en visie laten zien waar je als organisatie voor staat en waarom je de dingen doet zoals je ze doet. Dat is essentieel voor elke organisatie, of je nu in de zorg actief bent of heel ergens anders. Het geeft houvast en richting. Vervolgens maak je vanuit die visie de praktische vertaalslag naar het zorgproces. Wat betekent jullie visie op zorg voor de dagelijkse zorgverlening? En hoe en met wie geef je daar invulling aan?”

Een voorbeeld: hoe werkt je visie in de praktijk?

Een voorbeeld van een visie op zorg is ‘persoonsgerichte zorg’. Hierbij stel je de persoon centraal en kijk je naar wat iemand nodig heeft en persoonlijke voorkeuren. Je kijkt dus verder dan iemands ziektebeeld en behandelt iemand als mens, niet als patiënt of cliënt. Dit betekent ook dat je verder kijkt dan het fysiek medische aspect, bijvoorbeeld naar het sociale aspect. En dat lukt alleen door de persoon echt te leren kennen. ‘Persoonsgerichte zorg’ vormt daarmee de tegenhanger van taakgerichte zorg, waarbij iemands ziekte en de daarbij standaard horende behandelmethode het uitgangspunt zijn.

Dominique: “Een voorbeeld van de praktische uitvoering van ‘persoonsgerichte zorg’ zien we bijvoorbeeld bij VVT-organisaties, die steeds vaker de zorg- en welzijnsfuncties integreren. Dat vraagt van zorgmedewerkers om, naast het verlenen van zorg, ook ondersteuning te verlenen op het gebied van iemands algehele welzijn. Die ondersteuningsbehoefte is heel persoonlijk en hangt af van een aantal factoren. Juist daarom is de persoonsgerichte benadering heel belangrijk. Wie is deze persoon en wat kan hij of zij nog zelfstandig? En wat heeft iemand nodig om zich beter te voelen? Is dat iets medisch? Of gaat het om een uurtje gezelschap?”

Visie op zorg en tegenstrijdige belangen

Het kan gebeuren dat in het zoeken naar de juiste organisatie van zorg conflicten optreden. Zoals tussen het individuele- en groepsbelang. Dominique: “Neem het voorbeeld van de visie ‘persoonsgerichte zorg’. Als je naar de individuele cliënt kijkt, wil iedereen misschien iets anders. Bijvoorbeeld hoe laat iemand wil opstaan en geholpen wil worden met douchen. Het zou mooi zijn als je daar individuele invulling aan kunt geven. Maar als je honderden cliënten hebt, is dat erg ingewikkeld om goed te organiseren. Dan moet je op zoek naar de juiste balans tussen maatwerk en standaardisering.” En Dominique noemt nog een andere, actuele uitdaging: “Met het Integraal Zorgakkoord hebben partijen afgesproken om de beweging naar ‘passende zorg’ te maken. Waar ‘persoonsgerichte zorg’ kijkt naar wie iemand is en wat iemand nodig heeft, voegt ‘passende zorg’ daaraan toe dat de organisatie kijkt naar wat zij iemand kunnen en willen bieden. Bijvoorbeeld bij het eerder genoemde uurtje gezelschap: kan de zorgorganisatie dit blijven bieden? Of is daar iemand anders voor nodig? Er kan dus een verschil bestaan tussen wat iemand nodig heeft en wat de organisatie zelf kan bieden.”

Visie op zorg en creëren van kansen

Maar conflicten creëren ook kansen. Bijvoorbeeld in het geval van ‘passende zorg’. ‘Passende zorg’ vraagt om domein-overstijgende samenwerking. Als één organisatie geen ‘passende zorg’ kan bieden, wie kan dat dan wel? Alleen al door te onderzoeken welke zorg partners samen kunnen bieden, kunnen we veel van elkaar leren. Dat gaat verder dan samenwerkende zorgorganisaties. Denk hierbij ook aan zorgverzekeraars, gemeenten, vrijwilligersorganisaties en familieleden. En ook in het geval van het conflict tussen de individuele behoefte en het groepsbelang: is een nieuwe manier van organisatie mogelijk waarbij rekening kan geworden gehouden met beide belangen? Een conflict voelt in eerste instantie vervelend, maar zorgt ook voor tijd en aandacht voor nieuwe ideeën.

Wat kan Key Groep doen?

Dominique: “Het organiseren van goede zorg is een complex geheel. Medewerkers van zorgorganisaties weten heel goed dat er iets knelt, maar kunnen er vaak niet precies de vinger opleggen. Omdat wij losstaan van de dagelijkse gang van zaken, zijn wij in staat om het gehele proces te overzien. En te achterhalen wat nodig is om de zorg goed te organiseren.”

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over dit (of een ander zorg-) onderwerp. We helpen je graag verder!