Spring naar content
Trends & Ontwikkelingen

Ontdek het belangrijkste managementvraagstuk voor jouw organisatie

Blog/Artikel

Iedere zorginstelling werkt hard aan het verlenen van kwalitatief goede zorg, voor nu en in de toekomst. Veel factoren zijn van invloed op de organisatie hiervan; uitdagingen rondom capaciteit, financiën, veranderende kwaliteitsstandaarden of wet- en regelgeving. Hoe kan je als organisatie je resultaten verbeteren? Waar ligt de potentie en uitdaging? Met andere woorden: wat is de belangrijkste managementvraag die je jezelf kunt stellen?

Een goede vraag geeft richting aan (door)ontwikkeling en de realisatie daarvan. Maar het vinden van de juiste vraag is nog niet gemakkelijk, Key Groep helpt je graag bij het formuleren hiervan.

Maak gebruik van interne en externe signalen

Een zorgorganisatie komt vaak bij Key Groep terecht op een moment dat er ‘geluiden’ zijn vanuit de organisatie of maatschappelijke omgeving die de gewenste prestaties in de weg staan. Dergelijke geluiden leiden tot vragen over of en hoe de organisatievoering kan veranderen. Signalen hebben veel gedaanten. Intern zijn dit bijvoorbeeld cijfers over verzuim, in- en uitstroom van patiënten en medewerkers, financiën of tevredenheid van medewerkers. En extern over hoe je je verhoudt tot bewoners en cliënten, de samenleving en collega-instellingen. Het is belangrijk om deze signalen binnen én buiten de organisatie te onderzoeken en te concretiseren om tot een goede managementvraag te komen. Ze geven namelijk richting aan de organisatie van de zorg en aan de benodigde veranderingen voor optimalisatie, innovatie of behoud. Signalen kunnen ook opgelegd zijn: een aanpassing in de wet verplicht een organisatie om te veranderen. Het is alleen niet altijd duidelijk hoe je moet veranderen. Allemaal aanleidingen voor gesprek om te komen tot de juiste managementvraag en van daaruit te werken naar een oplossing.

De bouwstenen voor de juiste managementvraag

Het gebeurt vaak dat de vragen die spelen bij onze opdrachtgevers nog geen richting geven aan de benodigde verandering. In een gesprek kan blijken dat het issue net ergens anders ligt dan in eerste instantie gedacht. Of misschien kan de vraag verder geconcretiseerd worden. Een goede vraag bestaat in de regel uit drie bouwstenen. De juiste managementvraag:

  • Is gericht op een handeling of verandering die ervoor zorgt dat je als organisatie slimmer, efficiënter of effectiever gaat werken;
  • Geeft aan welk deel van de organisatie gediend wordt met de oplossing;
  • Geeft richting aan het resultaat en is dus gefocust.

Soms geeft het formuleren van de vraag al een deel van de oplossing, besteed hier dus voldoende tijd aan. Zo is er vaak onderzoek nodig is om de uitdaging binnen de organisatie te formuleren. Voorbeeld: je krijgt signalen over ontevredenheid onder het personeel. Zit die ontevredenheid in de roosters? In de invulling van het werk? Speelt het op alle afdelingen? Signalen vragen om onderzoek en concretisering, zo wordt voorkomen dat een organisatie met de verkeerde oplossing aan de slag gaat. Na onderzoek verandert de managementvraag van ‘Hoe kan Organisatie x de medewerkerstevredenheid vergroten?’ naar ‘Hoe kan Afdeling Y het roosterproces efficiënter inrichten om de medewerkerstevredenheid te vergroten?

Eenmaal geformuleerd geeft de goede vraag dus focus en richting aan een verandering. Dat is belangrijk: een brede vraag leidt tot verschillende verwachtingen ten aanzien van het resultaat en tot veranderingen die niet bijdragen aan een oplossing. Is de vraag eenmaal helder, dan is de vervolgstap om te concretiseren wat de oplossingsmogelijkheden zijn en een plan te maken om tot implementatie van die oplossing te komen.

Wat wij doen

Als een zorgorganisatie Key Groep benadert met een vraag, gaan we in het gesprek altijd op zoek naar de vraag achter de vraag. Wat is de aanleiding van de vraag en hoe lopen de processen in de organisatie? Zo komen we tot de kern van het probleem. Soms is er extra onderzoek binnen de organisatie nodig om tot de juiste vraag, oplossing en een plan van aanpak te komen. Daar helpt Key Groep bij. Meer weten of eens sparren over het vinden van de juiste vraag? Neem gerust contact met ons op!