Spring naar content
Trends & Ontwikkelingen

Waarom zorgondernemers met lef de toekomst hebben

Blog/Artikel

Het vraagt om lef om het zorglandschap te veranderen. Omdat afstappen van de bestaande weg – het geëffende pad – niet makkelijk is. Toch is het nodig, want onze gezondheidszorg loopt in de huidige situatie tegen de grenzen aan. Maar hoe ziet dat lef er precies uit, en wat is er nodig om onze zorg te veranderen? Onze consultant Aafke Reijnen laat haar licht erover schijnen.

“Het vraagt om lef om af te stappen van wat we als normaal zijn gaan zien”, vertelt Aafke. “Dan bedoel ik de bestaande manier van organiseren en financieren van zorg. Het vraagt lef om risico’s te nemen en initiatieven te starten waarvoor bijvoorbeeld de financiering nog niet rond is. Maar waarin je wel een groot vertrouwen hebt, dat het waarde toevoegt aan de patiënt of cliënt.” De vraag is natuurlijk of dat allemaal wel nodig is? Kunnen we ons bestaande zorgsysteem niet handhaven? “Ik denk dat verandering van de manier waarop we onze zorg organiseren essentieel is voor de toekomst, om goede zorg voor Nederlanders te continueren”, vindt Aafke. Dus: ja, het is nodig.

Grote uitdagingen

De uitdagingen waar de zorg voor staat zijn dan ook niet klein. Alle issues die in het zorgakkoord staan, spelen een rol. Er is een groot tekort aan personeel. Het werk in de zorg moet aantrekkelijker gemaakt worden. Er moet meer ingezet worden op preventie. Verduurzamen speelt een steeds grotere rol. De zorgvraag groeit, de kosten gaan omhoog. Kortom: aan uitdagingen geen gebrek. Aafke: “Er zijn zoveel issues die vragen om verandering. Om echt te veranderen, moet het hoogstwaarschijnlijk drastisch. En dat vraagt om lef.”

Tegen de grenzen aan

In het Verenigd Koninkrijk liep de gezondheidszorg van de NHS (National Health Service) afgelopen maanden al hard tegen de grenzen aan. Maar ook in Nederland luidt de noodklok. Veel grote zorginstellingen hebben moeite om hun werk goed te continueren, met de mensen en financiën die ze daarvoor hebben. “Vaak wordt geroepen dat er meer geld naar de zorg moet, maar zo eenvoudig is niet. Het is niet een kwestie van: ‘stop er meer geld in en dan komt het goed’. Was het maar zo. Er wordt nu bijvoorbeeld zorg geleverd die lang niet altijd nodig is, dubbele zorg en zelfs onjuiste zorg. Zo vloeit veel geld weg. Als we de zorg anders organiseren en anders financieren, worden mensen en geld beter benut en dat leidt uiteindelijk tot meer waarde voor de patiënt en/of cliënt tegen lagere zorgkosten. Dat noemen we waardegedreven zorg of Value Based Health Care.

Samenwerking gevraagd

Het is belangrijk om te komen tot meer samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en gemeenten voor één en dezelfde cliëntgroep. “Samen kun je een cliënt beter helpen en meer waarde toevoegen, alleen financieren we momenteel op basis van een product. Dus: de manier waarop het financieringsstelsel is ingericht, maakt datgene wat nu echt nodig is – samenwerking – erg moeilijk. Ook hier is dus weer lef gevraagd om dit soort initiatieven toch te realiseren en gericht op te zetten met het vertrouwen dat de financiering daarop volgt. Het vraagt van alle partijen in het zorgproces om mee te doen en om zich af te vragen wat zij kunnen doen om verandering te stimuleren en in te zetten.

Waar beginnen?

Het belang van verandering wordt overal gevoeld. Tegelijkertijd moeten we constateren dat veranderen in de zorg niet vanzelfsprekend is. “Het is ook niet eenvoudig”, onderkent Aafke. “Een zorginstelling staat voor veel verschillende uitdagingen. Waar moet je beginnen? Dat is een uitdaging op zich. Daar komt nog bij dat het rendement in de zorg niet groot is. Dus de kost gaat voor de baat uit: eventuele veranderingen en investeringen daarin verdienen zich pas later terug.” Al met al een opgave van flinke proporties. Geïnspireerd door talloze mooie voorbeelden startten we met Key Groep een aantal jaren geleden met het realiseren van waardegedreven zorg initiatieven. Samen met kleine maar ook zeker met grote organisaties, allemaal met de ambitie de zorg passend, toegankelijk én betaalbaar te houden. Allemaal met lef!

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op. We delen graag onze gedachten over dit onderwerp (en andere onderwerpen!).