Spring naar content
Trends & Ontwikkelingen

Zo blijf je voldoen aan de zorgvraag deel 2

Blog/Artikel

Na de capaciteitsscan en onderzoek naar het slim en effectief inzetten van personeel (zie onze vorige blog – link) kan een organisatie ervoor kiezen om aan de slag te gaan met een plan van aanpak met verbeterpunten. Kim: “Als we de opdracht krijgen, gaan we projectmatig te werk. We zorgen ervoor dat medewerkers vanuit verschillende disciplines en lagen van de organisatie betrokken zijn. Op die manier creëren we draagvlak. Dominique: “Binnen capaciteitsmanagement zijn de oplossingen vaak breed, er is meestal niet een vinger op één zere plek te leggen. Daarom is een projectorganisatie met medewerkers vanuit verschillende disciplines zo belangrijk. Zo bekijken we de verbeterpunten vanuit verschillende invalshoeken en bedenken we samen de best passende oplossingen voor de ervaren problemen.”

Wat kun je doen?

In onze vorige blog over dit onderwerp (link) gaf Kim al aan dat het blijven voldoen aan de zorgvraag niet enkel gaat om het aantrekken van extra personeel. Kim: “Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met toekomstscenario’s. Maar we dagen organisaties ook uit om te kijken naar hun huidige personeel. Wat is er mogelijk binnen het eigen personeelsbestand om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen?”

Denk dan bijvoorbeeld aan:

  • Scholing en opleiding.
  • Een andere manier van werken: team- of domeinoverstijgend
  • ICT. Up-to-date systemen kunnen goede ondersteuning bieden en efficiënter werken mogelijk maken. Het is jammer als zorgpersoneel veel tijd kwijt is met administratieve rompslomp, terwijl dat met ICT goed opgelost kan worden.
  • Datagedreven werken. Je kunt sturingsinformatie in beeld brengen om het inzicht te behouden en beter te sturen op capaciteitsmanagement.
  • Aanpassing van de mindset. De zinsnede ‘zo hebben we het altijd gedaan’ komt vaak langs. Belangrijk is dan de vraag: ‘maar past de huidige manier van werken nog bij de huidige situatie?’ Kun je bijvoorbeeld diensten aanpassen? Of ga eens bij cliënten polsen wat hun ideeën zijn.

Actueel!

“Het zijn grote onderwerpen”, realiseert Dominique zich. “Daarom is het belangrijk om een en ander goed af te kaderen en te kijken waar de urgentie zit. Belangrijk is ook het creëren van een visie en daarbij een plek in te ruimen voor capaciteitsmanagement. Daarmee borg je het onderwerp en zorg je ervoor dat het voortdurend op de agenda blijft staan en wordt getoetst aan de actualiteit.” Dat veel organisatie met de materie worstelen, blijkt uit de praktijk. “Alle organisaties krijgen vroeg of laat met deze vraag te maken. Daarom kijken we regelmatig hoe we capaciteitsmanagement onder de aandacht kunnen brengen, onder andere door een webinar of Key Topics te organiseren. Wij delen daar onze kennis, maar zien nog liever dat organisaties hun kennis dan ook delen en met elkaar in gesprek gaan, om zo van elkaar leren.”

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op! Of check alvast de capaciteitsscan hier.