Value-Based Health Care

Steeds meer zorgaanbieders omarmen het framework Value-Based Health Care

Een nieuw jaar is aangebroken. Een jaar vol uitdagingen, nieuwe ontwikkelingen én ook kansen.

Veel zorginstellingen kennen uitdagingen in de bedrijfsvoering. De focus ligt vaak op verantwoording, productie, rendement en arbeidsmarktproblematiek. Gelukkig zien we steeds meer zorginstellingen de keuze maken om de focus te verleggen naar het verhogen van zorgwaarde, lees: de beste resultaten van zorg per cliënt afgezet tegen de totale kosten per client. Steeds vaker zien we dat de zorg wordt georganiseerd rond de behoefte van de cliënt in multidisciplinaire teams met een shared caseload – samen verantwoordelijk dus voor iedere client. Steeds meer komt de focus op het meten van resultaten van zorg die voor de cliënt belangrijk zijn, niet alleen op korte termijn maar ook later, nadat de hulpverlening al is afgerond. Alles om te leren en te verbeteren en daarmee de zorgwaarde per cliënt te verhogen.

Met deze focusverschuiving naar zorgwaarde (Value-Based Health Care) en het organiseren van de best mogelijke zorg per cliënt zien we dat uitdagingen in de bedrijfsvoering minder worden of zelfs weggenomen worden. Zo levert het verhogen van zorgwaarde betere zorg en zorgbeleving voor de cliënt op. Maar daarnaast ook meer regelruimte en verantwoordelijkheid bij zorgprofessionals, meer werkplezier en meer efficiëntie in zorgpaden. En bovendien meestal met lagere kosten per client.

Ook komend jaar zullen er zorginstellingen zijn waarbij ‘overleven’ als organisatie nog steeds prioriteit is. Met alle uitdagingen in de bedrijfsvoering hopen we dat ook zij de ruimte voelen en de stap durven te maken om de focus te verleggen naar zorgwaarde en hun organisatie in te richten voor wat cliënten nodig hebben.

 

Benieuwd naar wat het voor uw organisatie oplevert? Bekijk hier onze brochure (klik op één van de pagina’s om het bestand te openen):

Als PDF openen? Klik hier: Programma Zorgwaarde Value-Based Health Care brochure Key Groep