Werkvelden

GGZ

De geestelijke gezondheidszorg is één van de grootste zorgbranches in ons land en kent, net zoals de rest van de zorgsector, een aantal flinke uitdagingen. De komende jaren zal er een stijging te zien zijn in de vraag naar GGZ. Hoewel het aantal patiënten in de gespecialiseerde GGZ afneemt zien we een grote toename in de basis GGZ. Wat leidt tot meer kosten en minder inkomsten. Daarnaast hebben veel GGZ-aanbieders moeite met de veranderende vraag naar personeel, mede veroorzaakt door de grotere toename in de basis GGZ en de steeds complexere vraag in de gespecialiseerde GGZ. In combinatie met de druk rondom wet- en regelgeving en een verhoging van de administratieve complexiteit, hebben aanbieders met aandacht voor personeelsontwikkeling een stapje voor. Een heldere strategie, vereenvoudiging van processen en het behouden van inspraak dragen bij aan het behoud van goed, gekwalificeerd personeel. Om als GGZ-aanbieder relevant te blijven is het belangrijk dat er tijdig ingespeeld wordt op deze ontwikkelingen binnen de sector.