Werkvelden

Jeugdhulp

De uitdagingen in de jeugdhulp zijn groot. Gemeenten kampen met flinke tekorten en kinderen met een ernstige zorgvraag moeten vaak lang wachten op de juiste zorg. Gemeenten en jeugdregio’s zoeken koortsachtig naar maatregelen om de kosten te beheersen en goede jeugdhulp voor kwetsbare kinderen te garanderen. Het is zeer complex. Het werkveld is complex ingericht. Zo bestaan er vaak wijkteams, zijn er gesubsidieerde instellingen binnen de gemeenten die vrij toegankelijk hulp bieden, zijn er vele zorgaanbieders gecontracteerd om gespecialiseerde niet-vrij toegankelijke jeugdhulp te bieden, hebben we de jeugdbescherming en jeugdreclassering die via de rechterlijke macht wordt ingezet, kennen we Veilig Thuis die de bevoegdheid heeft onderzoek te doen naar (on)veiligheid binnen gezinnen.

 

En al deze organisaties moeten met elkaar samenwerken. Want alleen dan kunnen kinderen de juiste en tijdige hulp krijgen. Of kan worden voorkomen dat zware hulp nodig is.

 

Vanaf 2005 al zijn wij zeer intensief betrokken bij vele managementvraagstukken binnen de jeugdzorg en zijn we diep gespecialiseerd geraakt in gehele jeugddomein.