Werkvelden

Medisch Specialistische Bedrijven

De opkomst van medisch specialistische bedrijven sinds 2015 resulteert in een extra uitdaging binnen de toch al complexe ziekenhuiswereld. Echter biedt deze ontwikkeling mogelijkheden die de zorg in zijn algeheel ten goede zou komen. Zo zorgt de opkomst van MSB’s voor een hoge mate van autonomie voor de zorgspecialisten.

Bovendien biedt het verenigen van zorgspecialisten in deze vorm, kansen tot accelererende innovatie, als resultaat van een hogere mate van kennisdeling tussen zorgspecialisten.

De samenwerking tussen ziekenhuizen en medisch specialistische bedrijven is complex, maar een vereiste voor het voortbestaan van beide organisaties. Het medisch specialistisch bedrijf heeft het ziekenhuis nodig, en andersom!