Werkvelden

Onderwijs

Leerlingen in het speciaal- en praktijkonderwijs hebben vaak extra ondersteuning en zorg nodig om hun schooltijd goed te kunnen doorlopen. De vraag naar deze ondersteuning en zorg neemt door allerlei ontwikkelingen de laatste jaren alleen maar toe en is vaak erg complex. Een intensieve samenwerking tussen de scholen en zorgpartners is daarmee van groot belang. Veelal verloopt deze samenwerking tussen gemeenten en samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs op dit onderdeel moeizaam. Het blijft immers onduidelijk wanneer hulp tijdens schooltijd de verantwoordelijkheid is van het onderwijs of van de gemeenten. Enerzijds moeten scholen in principe beschikken over deskundigheid om hun leerlingen goed onderwijs en passende ondersteuning te bieden. Met de Wet op Passend Onderwijs voorzien de samenwerkingsverbanden ‘Passend Onderwijs’ in de hiervoor benodigde extra financiële middelen. Anderzijds is het de taak van de gemeenten om de Jeugdwet uit te voeren en dit te bekostigen. Deze overlap in wettelijke taken in combinatie met de verschillende financiering maakt samenwerken niet makkelijk, want ‘wie betaalt wat?’. In het ontwerp van de Jeugdwet en de Wet op Passend Onderwijs is te weinig rekening gehouden met complexe zorg bij complexe doelgroepen tijdens schooltijd (speciaal onderwijs en praktijkonderwijs). Ons zorgvuldig samengestelde maar complexe zorgstel maakt dit niet makkelijker. Maar niet getreurd, hulp is onderweg: de voorgestelde wijzigingen in het regeerakkoord gaan hopelijk verandering brengen in dit alles. Alleen laten deze nog even op zich wachten……